Jeśli borykasz się z cierpieniem emocjonalnym spowodowanym trudnymi przeżyciami lub zaburzeniami o tym podłożu jako psycholog zajmę się przede wszystkim wsparciem, poradnictwem, opiniowaniem, diagnozowaniem, badaniem psychologicznym i skierowaniem na ewentualne leczenie. 

Jeśli Wasz związek jest w trakcie kryzysu zapraszam na terapię dla par. Pomaga ona uzdrowić relacje między partnerami i wyzbyć się obecnych w związku destrukcyjnych zachowań, czy zrozumieć siebie nawzajem. Podczas terapii par lepiej poznacie samych siebie, swoje oczekiwania względem partnera, potrzeby, dążenia, jak również nauczycie się lepszej komunikacji. Podczas terapii łatwiej będzie wyjaśnić nieporozumienia, reakcje, dojść do kompromisu i znaleźć wyjście z trudnych sytuacji. 

W okresie letnim organizowane są zajęcia relaksacyjne z elementami arteterapii dla dzieci i młodzieży. Grupy ok. 10 osób. W celu wyznaczenia indywidualnego terminu (grupa min.5 osób) proszę o kontakt.