Nazywam się Julia Skrzyńska.

Jestem magistrem psychologii o specjalności kliniczna i zdrowia. Studia ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Doświadczenia w zawodzie nabierałam pracując w przedszkolu integracyjnym, szkole podstawowej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a obecnie prowadząc własną praktykę psychologiczną. Pracowałam więc z osobami w każdym wieku w rozmaitych sytuacjach życiowych i z różnymi problemami psychologiczny. Zarówno z dziećmi ze spektrum autyzmu, objawami ADHD, niedostosowaniem społecznym, jak i z osobami doświadczającymi przemocy zarówno psychicznej jak i fizycznej oraz z pacjentami geriatrycznymi. 

Udzielam wsparcia osobom w sytuacji kryzysu po trudnych
przejściach takich jak rozwód, czy rozstanie z bliską osobą, utrata pracy, doświadczającym trudności w życiu codziennym, mającym problemy w relacjach społecznych czy rodzinnych, odczuwających smutek czy lęk.

 

“Dawanie jest bardziej radosne niż przyjmowanie, nie dlatego, że jest pozbawieniem, ale dlatego, że w akcie dawania leży wyraz mojego życia”.

-Erich Fromm